Tafajoro ny volana Mey lasa teo ny fikambanana « Croire et Vouloir pour Madagascar – CVM Suisse. » Ny vinan’izany fikambanana izany dia ny hahatonga ireo ankizy sy tanora malagasy sahirana sy marefo hanana fanantenana sy hoavy tsaratsara kokoa amin’ny alalan’ny fianarana sy ny fanabeazana. Miara-miasa amin’ny CVM Madagasikara io fikambanana io amin’ny fanatanterahana ny tetik’asa sosialy. Ho ela velona ny CVM Suisse!