Mba hanohanana ny asa socialy ataon’ny CVM Madagasikara dia manangona akanjo tonta ny CVM Suisse ary mitady fanampiana ara-bola. Misy tokoa ireo malala-tanana manohana izany asa sosialy izany, atosiky ny fitiavana sy mino fa ireo ankizy sy tanora iantefan’ireny fanampiana ireny dia afaka hivoatra sy hanantena hoavy tsaratsara kokoa. Efa tonga eto an-toerana ireo entana nalefa voalohany tamin’ny fiandohan’ity volana ity. Isaorana sy ankasitrahana ireo nanolotra ireo entana ireo!