Tontosa soa aman-tsara indray ny Fivoriamben’ny Fikambanana Voa Maha-mpino (CVM) ny 12 sy 13 Aogositra 2017, tao Fianarantsoa. Mpikambana mihoatra ny 50 no nandray anjara mavitrika tamin’izany, avy amin’ny Sampana Antananarivo, Antsirabe ary Fianarantsoa sy Ambalavao. Samy nanao tatitry ny asa vita izy ireo, ary nanolotra ny tetik’asa hatao hatramin’ny 2018.

Nasongadina tamin’izany ny ezaka hanitarana ny vondrom-bavaka, ary koa ireo asa sosialy ho enti-manohana ny ankizy sy ny tanora tazain’ny CVM. Tao anatin’ny firahalahiana sy fahavitrihana tanteraka no nanatontosana izany fihaonam-be izany, ka tsaroana indrindra izay niainan’ny fiangonana voalohany voalaza ao amin’ny Asan’ny Apostoly 4:32-33. Tolakandrom-piderana moa no namaranana ny fotoana, tao amin’ny Espace Tombontsoa ny Alahady tolakandro, niarahana tamin’ireo olona nasaina tamin’ny fampielezam-peo.

Rehefa vita ny Fivoriambe, dia niara-nitsangatsangana tany Ranomafana ny mpizaika rehetra, nankafý ny hakanton’ny tanàna sy ireo fialam-boly samihafa, toy ny dobo filomanosana rano mafana, ny valan-javaboahary sns.